Huset / Medlemmer

Medlemmer

Hvorfor blive medlem af Rørbæk Forsamlingshus:

 
For at sikre et fast samlingspunkt for Rørbækborgere, hvor der er plads til mange mennesker, til afholdelse af f.eks. Revy, Børneteater, Rørbækfest og lign. Mulighed for afvikling af andre indendørs sportsgrene. BF har tidligere haft bordtennis og folkedans, ligsom ORI har haft Squardans.
 
Hvad er dine personlige fordele som medlem:
- Rabat på sal-leje ved privatfester i Forsamlingshuset. Se medlemsprisen under "Huset". Ved fest med fast kuvertpris a min. kr. 595 alt inkl., med mindst 40 kuverter, fratrækkes rabatten totalbeløbet.
 
- Der kan medtages drikkevarer hvoraf der er betalt dansk statsafgift.
  Ingen former for mad må medbringes.
 
-  Mulighed for selv at medbringe drikkevarer til festen (skal være med Dansk statsafgift).
 
- Rabat på maden til MADDAGEN (den 2. torsdag i måneden i vinter-halvåret).
 
- Indflydelse på driften af Forsamlingshuset via den velbesøgte generalforsamling.
 
- Direkte medbestemmelse ved at blive indvalgt i Forsamlinghusets bestyrelse.
 
Hvad koster det at være medlem?: Indskud og kontingent vedtages på den årlige generalforsamling. Indskud koster pt kr 500,00 pr medlem Årlig kontingent udgør pt kr 100,00

 

Hvem kan blive medlem?

 
: I følge vedtægternes §3: Som medlem af institutionen optages alle enkeltpersoner og foreninger, som vedkender sig institutiones vedtægter og som er hjemmehørende i Snostrup Sogn (Rørbæk). Enkeltpersoner, som vedkender sig institutionens vedtægter, kan blive medlem, såfremt bestyrelsen vurderer, der er tale om en særlig tilknytning til institutionen.
 

Indmeldelse:

 
Ring 4731 3208 og få indbetalingskort tilsendt,  
Netbank: FIK- indbetalingskort +73< +87652939
Bemærk: Medlemskabet er personligt hvorfor både for og efternavn skal påføres indbetalingskortet, samt adresse og meget gerne E-mail adresse.
Indskud udgør kr 500,- pr medlem, inkl. kontingent for indbetalingsåret. 
 
Kun når medlemmet selv holder fest, eller dens hustand, giver det medlemsfordelene.
 
Rørbæk Forsamlingshus | CVR: 3542 1408  | Tlf.: 47 31 08 52