Maddage & Øvrige / Generalforsamling

Generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021.

Generalforsamlingen vil blive afholdt i Rørbæk Forsamlingshus
 
UDSKUDT
Indtil Corona forsamlingsforbudet hæves.
Medlemmerne vil blive indkaldt mindst 14 dage før.
 
Dagsorden, jvnf. vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om institutionens virke i det forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det kontrollerede regnskab.
4. Institutionens fremtidige virke.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Behandling af budget samt fastsættelse af indskud og kontingent.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
8. Valg af bilagskontrollanter og suppleant.
9. Eventuelt.
 
 
Forslag til punkt 5 bedes være betyrelsen i hænde senest 8 dage før, evt. på: RBFSH@MAIL.DK
 
Rørbæk Forsamlingshus | CVR: 3542 1408  | Tlf.: 47 31 08 52