Maddage & Øvrige / Generalforsamling

Generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020.

Generalforsamlingen vil blive afholdt i Rørbæk Forsamlingshus
 
TORSDAG DEN 5. MARTS 2020 KL. 19:00
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
må være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen, evt. på: rbfsh@mail.dk
 
Dagsorden, jvnf. vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om institutionens virke i det forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det kontrollerede regnskab.
4. Institutionens fremtidige virke.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Behandling af budget samt fastsættelse af indskud og kontingent.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
8. Valg af bilagskontrollanter og suppleant.
9. Eventuelt.
 
Velkommen i RØRBÆK FORSAMLINGSHUS
Rørbæk Forsamlingshus | CVR: 3542 1408  | Tlf.: 47 31 08 52