Maddage & Øvrige / Generalforsamling

Generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021.

Generalforsamlingen vil blive afholdt i Rørbæk Forsamlingshus
 
TORSDAG DEN ?? 2021 KL. 19:00
Endnu ikke fastlagt dato. 
 
Dagsorden, jvnf. vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om institutionens virke i det forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det kontrollerede regnskab.
4. Institutionens fremtidige virke.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Behandling af budget samt fastsættelse af indskud og kontingent.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
8. Valg af bilagskontrollanter og suppleant.
9. Eventuelt.
 
 
Rørbæk Forsamlingshus | CVR: 3542 1408  | Tlf.: 47 31 08 52