Maddage, Dans og Øvrigt / Generalforsamling

Generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022.

Generalforsamlingen vil blive afholdt i Rørbæk Forsamlingshus
 
TORSDAG DEN 24. FEBRUAR 2022 KL. 19:00
Medlemmer kan rekv. referat og regnskab på rbfsh@mail.dk
 
Dagsorden, jvnf. vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om institutionens virke i det forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det kontrollerede regnskab.
4. Institutionens fremtidige virke.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Behandling af budget samt fastsættelse af indskud og kontingent.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
8. Valg af bilagskontrollanter og suppleant.
9. Eventuelt.
 
 
Forslag til punkt 5 bedes være betyrelsen i hænde senest 8 dage før, evt. på: RBFSH@MAIL.DK
 
Rørbæk Forsamlingshus | CVR: 3542 1408  | Tlf.: 47 31 08 52